Lidé a kultura v Egyptě

Se svými 78 miliony obyvateli se Egypt co do počtu obyvatel umístil v celosvětovém měřítku na 15. místě. Největší hustota zalidnění je při povodí řeky Nil. Ta ve vyprahlé krajině zajišťuje úrodný pás půdy, který je obděláván zemědělci. Lidé tuto úrodnou oblast obývali již ve starém Egyptě a z této doby zde byly dochovány starověké chrámy a hrobky. Plavba po Nilu výletní lodí vám zajistí nezapomenutelné zážitky.

Egypt - Beduin Obyvatelstvo tvoří z 98% Arabové, se kterými zde žijí kmeny Beduínů, Núbijců a Berberů. Beduíni jsou kočovní pastevci, kteří se svými stády koz a velbloudů putují pouštními oblastmi Sahary a Sinaje. Núbijci jsou považováni za nejstarší egyptský národ, díky kterému byla egyptská kultura obohacena o vzácné architektonické památky. Například Abú Simbel, který nyní patří na Seznam světového dědictví UNESCO. Berbeři jsou obyvatelé pouštních oáz na severozápadě. Jedná se o velmi uzavřený kmen, který se řídí svými nepsanými pravidly a neztotožňuje se s egyptským národem.

Egyptské ženy Egypťané patří k vyznavačům islámu, s čímž jsou spojeny i různé náboženské zvyky a tradice. Při svých procházkách po městě se můžete setkat s vyzváněním zvonů, které svolávají věřící do mešit, kde se všichni společně modlí. Modlitby je možné slyšet i z městských amplionů. Tento rituál se opakuje pětkrát denně. Pokud by Vás zajímalo, jak to v takové mešitě vypadá, můžete se jít podívat, ale před vstupem si nesmíte zapomenout vyzout boty a ženy by v rámci respektování islámské tradice měly mít zahalenou hlavu šátkem. Zajímavým zážitkem je i období Ramadánu. Jedná se o měsíc, kdy se lidé postí. Od úsvitu do západu slunce je věřícím zakázáno cokoliv jíst a pít. Vše je podřízeno tomuto náboženskému rituálu. Obchody i restaurace jsou přes den zavřeny, ale večer se tu konají velkolepé slavnosti.

Vzhledem k evropské kultuře vás také může překvapit postavení ženy ve společnosti. Egypt jako i jiné arabské národy žijí v patriarchátu. Muž zde má postavení ochránce a živitele rodiny. Ženy rodí děti a starají se o rodinné pohodlí.